Fundraising – підготовка заявки для донора

Ресурси з інформацією про гранти та інше фінансування

Портал для підприємців

Іформація про програми підтримки малого і середнього бізнесу від Офісу розвитку МСБ

Ініціатива EU4Business

Інформація ініціативи EU4Business, що реалізується ЄС про кредити та гранти

Ресурсний центр Гурт

Інформація про гранти, стипендії, тендери, програми навчання, що реалізуються громадським сектором та міжнародними організаціями

Коротко про гранти для бізнесу

Сфери грантів для бізнесу:

 1. загальна підтримка бізнесу:
 • для започаткування бізнесу
 • для розвитку бізнесу

2.  підтримка конкретної галузі економіки: 

 • агросектор
 • енергетика
 • меблевий сектор
 • ІТ сектор тощо

3. підтримка бізнесу конкретного регіону

4. підтримка та розвиток соціальних підприємств

5. підтримка бізнесів конкретних верств населення: наприклад сприяння підприємництву серед жінок, молоді, ветеранів, внутрішньо переміщених осіб

Зазвичай донори використовують критерії відповідності бізнесу заявника грантовій програмі, наприклад:

 • кількість офіційно влаштованих працівників
 • обсяг доходів
 • мінімальний термін роботи бізнесу 

та інші критерії

Nota bene: Кожний донор має свої цілі та програми для їх досягнення і відповідно до них визначає сфери, критерії та обсяги надання грантів

Найчастіше в заявці на грант необхідно вказати таку інформацію:

Анотація проекту / опис проєктуОбсяг – до 0,5 стор.Короткий зміст проекту, його резюме Анотація часто використовується у публічній комунікації
Опис проблеми/ актуальність проблемиОбсяг – до 1 стор.Проблема чи ситуація, що завдяки проекту буде вирішена. Має співвідноситися з очікуваними результатами проекту
Мета проектуОбсяг – 1-2 реченняГоловний результат проекту. Мета повинна відповідати проблемі 
План реалізації проектуОбсяг – до 1 стор.Діяльність за проектом, розбита на окремі етапи та заходи, що мають бути представлені у логічній послідовності та відображати весь комплекс запланованої діяльності
Результати проекту – безпосередні та довгостроковіОбсяг – до 1 стор.Опис очікуваних безпосередніх результатів після проведення заходів проекту, та довгострокових наслідків впровадження цих результатів
Ресурси проекту, опис команди Обсяг – до 0,5 стор.Наявні матеріальні, технічні ресурсиРезюме членів команди, які будуть задіяні у виконання проекту, їх компетенції
Бюджет проекту / кошторисОбсяг – до 1 стор.Зазначення статей витрат Часто потребується власний внесок у проект в розмірі 10-50%, який може бути як не фінансовим, так і грошовим
Проектні ризикиОбсяг – до 0,5 стор.Потенційні зовнішні та внутрішні ризики (політичні, економічні, організаційні тощо), що можуть супроводжувати проектну діяльність, а також заплановані заходи  щодо зменшення їх негативного впливу

Крім самої заповненої форми заявки на грант, донори просять додати інші документи, наприклад:

 • Інформацію про компанію та її попередній досвід,
 • Підтвердження реєстрації бізнесу та ліцензій,
 • Фінансові звіти за останні 1-3 роки,
 • Рекомендації та листи підтримки

Nota bene: Кожний донор має свою форму грантової заявки. Зазвичай детальні інструкції  заповнення грантових заявок є у відкритому доступі та рекомендуються донорами для ознайомлення.